↓پخش آنلاین رادیو تفلیس ↓►

تلاش گرجستان در جهت کاهش پناهجویان گرجی به آلمان

به گزارش رادیو تفلیس و به نقل از خبرگزاری اجندا

 
وزیر داخلی گرجستان ،گیورگی گاخاریا در طول سفر رسمی خود به آلمان، با هورست سیهوفر، وزیر کشور آلمان، دیدار کرد تا در مورد همکاری دوجانبه بین دو کشور و اقدامات انجام شده با هدف کاهش پناهجویان از سوی گرجستان به آلمان با یکدیگر بحث و گفتمان کنند.

گیورگی گاخاریا با همتای آلمانی خود درباره اقدامات برنامه ریزی شده توسط دولت گرجستان به منظور کاهش تعداد پناهجویان از گرجستان صحبت و اعلام آمادگی همکاری دو جانبه در این زمینه کرد. وی افزود :

"در حال حاضر امکان شناختن شهروندان گرجستان به عنوان متقاضیان سیستم پناهجویی بسیار کم است، بنابراین شناخت گرجستان به عنوان یک کشور امن، گام بعدی برای کاهش تعداد پناهجویان در آینده نزدیک خواهد بود." 

طرفین توافق کرده اند تا همکاری بیشتری با هدف پاسخ دادن به چالش های مهاجرت غیرقانونی از گرجستان و جرائم انجام شده توسط شهروندان گرجستانی در سراسر منطقه شنگن انجام دهند.

الماس سبز - آدونیس هلدینگ

homebanner

اخبار سرمایه گذاری در گرجستان